سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی سالاری – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
مهدی اژدری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق جریان آب زیرزمینی جلگه چاه هاشم در دشت اسپکه واقع در غرب شهرستان ایرانشهر به کمک نرم افزار Visual MODFLOW premium4.2 مدلسازی شده است. برای شبیه سازی شرایط غیرماندگار اسفند ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۲ مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که بیلان سفره در شهریور ۱۳۸۸ منفی است و این روند افت سطح آب در سال های پیش بینی نیز همچنان ادامه دارد. مدیریت آبخوان با اعمال دو استراتژی که عبارتند از کاهش ۳۰ درصدی پمپاژ چاه های عمیق قسمت شرقی منطقه و نفوذ رواناب های عبوری از منطقه به داخل آبخوان، باعث کاهش افت سطح آب در سال های پیش بینی می شود.