سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا میرزاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تربیت معلم
محمد نخعی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دشت شورو در ۹۰ کیلومتری جنوب دشت زاهدان قرار گرفته است به لحاظ افزایش جمعیت، کاهش بارندگی و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی سطح آب زیر زمینی دچار افت گردیده است.
دراین مقاله، پس از مطالعه زمین شناسی و هیدروژئولوژی ناحیه ای منطقه، وضعیت کمی و کیفی آبخوان دشت شورو مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت ابخوان با توجه به آمار موجود بررسی شده و با برآورد اولیه ای از بیلان آب زیر زمینی با استفاده از نرم افزار MODFLOW (Madular flow) مدل ریاضی دشت شورو تهیه شده است. پس از کالیبراسیون مدل، پارامترهای هیدروژئولوژی و میزان تخلیه و تغذیه مورد تصحیح قرار گرفته و نهایتا وضعیت آینده سفره با در نظر گرفتن گزینه های مختلف شامل دوره های برداشت پایه، افزایش بهره برداری و انجام تغذیهمصنوعی جهت مدیریت آبخوان پیش بینی شده است.