سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دکترای هیدروژئولئوژی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دکترای هیدروژئولوژی زیست محیطی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
رمضان کاظمی گلیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی شرکت مهندسین مشاور سیمای آب خاوران
اعظم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دشت شیروان بخشی از دشت قوچان- شیروان بوده و در فاصله ۵۵ کیلومتری قرار گرفته است. به علت برداشت بیش از حد از چاه های بهره برداری در دوه دهه اخیر ضمن نامطلوب شدن کیفیت آب، سطح آب آبخوان نیز در حال کاهش است. سد مخزنی بارزو در ۴۰ کیلومتری شهرستان شیروان بر روی رودخانه قلچق با اهداف تنظیم و تامین آب کشاورزی، شرب و کنترل سیلاب احداث شده است. این سد در سال ۱۳۸۰ مورد بهره برداری قرار گرفته است. به منظور ارزیابی هیدروژئولوژی و تاثیر شبکه آبیاری سد، این آبخوان با استفاده از مدل PMWIN مورد مدلسازی عددی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل، بیلان سالانه دشت شیروان در سه سال واسنجی روندی افزایشی نشان داده که علت آن افزایش بارندگی و گسترش شبکه آبیاری می باشد. به منظور بررسی تاثیر شبکه آبیاری سد بر سطح آب زیر زمینی منطقه مورد مطالعه، آبخوان به سه زون شرقی، مرکزی(منطقه تحت تاثیر سد) و غربی تقسیم گردید و بیلان سالانه هر یک از زون ها بطور جداگانه محاسبه گردید . نتایج محاسبان نشان داد که بیلان سالانه دو زون شرقی و غربی منفی بوده اما برای زون مرکزی مثبت می باشد.