سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل سپهری منش – عضو گروه کار مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی کمیت

چکیده:

افزایش تولید محصولات کشاورزی در اراضی تحت آبیاری نه فقط متکی به کاربرد روش های عملیاتی جدید در تولید محصولات می باشد، بلکه به روند پیوسته و مستمر عملیات بهره برداریپیشرفته ازشبکه آبیاری نیز وابسته است و این خود به وجود برنامه ای موثر در زمینه نگهداری شبکه نیز مرتبط می باشد. آموزش امور بهره برداری و نگهداری (O&M) روند موثری است که از آن می توان برای واگذاری شبکه های آبیاری تحت مدیریت سازمان های دولتی به مدیریت مشارکتی که توسط سازمان دولتی و تشکلهای آبیاری کشاورزان مشترکا اداره می شوند استفاده نمود. این گونه مشارکتها دارای زمینه های بالقوه ای در امر توزیع و تحویل آب توسط تشکل های آبیاری کشاورزان می باشد.
در این مقاله ضمن ارایه مسایل و مشکلات عمومی در مدیریت و عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی ایران به ارایه راه حلهایی در جهت رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی از نظر مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی پرداخته شده است.