سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حدیثه ترکمن – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه بیرجند
علی مروت نشان – کارشناسی ارشد
علی شهیدی – استادیار، دانشگاه بیرجند

چکیده:
در این پژوهش با توجه به رابطه بهره وری و آب مجازی به معرفی روشهای نوینی از آبیاری و مدیریت فنی و زراعی پرداخته میشود و در ادامه راهکارهایی در جه صرفه جویی آب مجازی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ارائه میگردد. امید است تا با به کارگیری مفهوم آب مجازی به عنوان یک تدبیر سیاسی و اساسی در مدیریت منابع آب همراه با اصلاحات منطقی در ساختار کشاورزی کشور امنیت بلند مدت غذایی و مصرف پایدار آب در ایران تأمین گردد.