سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی معماری –

چکیده:

شناخت و مقایسه مدیریت آب در دوره های زمانی مختلف و سیر تحولات آن، از جمله مواردی است که علیرغم وجود مدارک و مستندات فراوان، کمتر مورد توجه و بیان و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای تامین نیازهای مرتبط با انواع کاربریهای آب از یک طرف و محدودیتها و آلودگیهای گوناگون و کاهش و از دست رفتن منابع از طرف دیگر از گذشته تا حال لزوم توجه مدیریت آب در سطح جهانی مطرح ساخته است . از این رو و مقوله های جدیدی (( مانند حکمرانی آب )) ، (( آبهای مشترک و حقوق بین المللی )) و (( آبخوانهای مشترک و بهره برداریهای مجاز و غیر مجاز از آنها )) بین دو یا چند کشور و (( مدیریت بهم پیوسته منابع آب )) ، (( مدیریت حوضه های آبریز )) و … را فرا روی مدیران و تصمیم گیران قرار داده است . بعضی از این مباحث آنچنان با اهمیت و حساس و تنش آفرین است که امکان وقوع بحران جهانی منابع آب و احتمال بروز (( مخاصمات آتی )) را به وجود آورده است . از این رو از هم اکنون (( مدیریتهای منطقه ای و فراملیتی )) آب، در گوشه و کنار قاره ها تشکیل شده و شاید مقدمه ای برای (( جهانی ساختن مدیریت آب در آینده )) باشد . بحث حاضر مروری بر مدیریت آب در ایران، از گذشته تا حال و برآوردی برای آینده است