سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود بشیری نسب – شرکت مهندسی مروجان بهره وری ایران

چکیده:

سازمان های متعددی وجود داشته اند که علیرغم برخورداری از وجهه و اعتبار فراوان و کسب موفقیت های زیاد در دنیای کسب و کار، ناگهان دچار بحران های شدید شده اند و شکست های جبران ناپذیری را تجربه نموده اند . صرفنظر لز علت بروز چنین شکست هایی در سازمان های مختلف، یک سوال در مورد همه ی آنها مطرح می شود : آیا مدیران این سازمان ها بروز چنین مشکلاتی را پیش بینی نکرده بودند؟ به عبارت دیگر آیا برنامه ای برای شناسایی و مدیریت تهدیدهای داخلی و خارجی متوجه سازمان نداشته اند؟
راه حل اصلی و راهکار اجرایی سازمان ها جهت شناسایی تهدیدها و ارزیابی آثرات نامطلوب آنها در راستای پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش پیامدهای احتمالی آنها، بهره گیری از یک برنامه جامع مدیریت ریسک است . به گونه ای که این موضوع به عنوان یکی از برنامه های حیاتی و بحرانی سازمان ها در دنیای کسب و کار امروز تلقی می شود و بیشتر سازمان ها به دنبال استقرار یک ساختار اثربخش مدیریت ریسک هستند .
در این مقاله پس از دسته بندی انواع ریسک های متوجه سازمان ( ریسک های استراتژیک، مالی ، عملیاتی و ریسک های ایمنی / خطر ) به معرفی مراحل مختلف استقرار چنین ساختاری، در قالب چرخه مدیریت اثربخش ریسک با عناصر ذیل، پرداخته شده است : شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی، تخصیص منابع و تعیین مسئولیت ها، مدیریت، پایش، گزارش دهی و اطلاع رسانی .