سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم صدریان زاده – دانشجوی کارشناسی عمران-عمران دانشگاه آزاد اهواز
شایان سبزیوند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز و عضو پیوسته جامعه مهندسی ارزش ایران

چکیده:

طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرح ها سرمایه گذاریهای دولیتی محقق و به همراه سرمایه گذاری های بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می شوند. اکثر طرح ( پروژه) های عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه هستند. طولانی شدن مدت اجرای طرح ها به معنای معطل ماندن نابع مالی و فیزیکی کشور به صورت طرح های نیمه تمام و افزایش هزینه تمام شده طرح ها و نیز نشان دهنده آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده ظرفیتهای جدید به وجود نمی‌آید. مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک است که هدف آن بیشینه سازی شاخص ارزش یک پروژه است. شاخص ارزش عبارت است از نسبت بهای مواد یا روشهای لازم برای انجام یک عملکرد به هزینه آنهاست. در اینت مقاله سعی برآن است تا ضمن معرفی مهندسی ارزش ضرورت بکارگیری آن در طرح های عمرانی مراحل اجرا دامنه کاربرد و اثبات کارآیی آن بیان گردد.