سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید شاهمنصوری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم )، نیروگاه حرارتی شازند

چکیده:

مدیریت احتراق " فرآیندیست جامع در راستای بهینه سازی و بهبود احتراق که با نگرشی نتیجه گرا به بررسی وضعیت احتراق و حفظ آن در حداکثر بازدهی و حداقل آلودگی می پردازد . نیروگاههای حرارتی به عنوان مر اکز تبدیل انرژی، نقش عمده ای را در عرصة انرژی ایفا می کنند و فرآیندקֶ احتراق اساس و پایة این چرخه می باشد . در نیروگاه حرارتی شازند؛ با توجه به کیفیت پایین ساخت و نصب تجهیزات که دارای مشکلات زیادی از جمله در احتراق می باش ند؛ فعالیت های انجام شده در راستای رفع مشکلات احتراق منجر به تدوین و استقرار فرآیند مدیریت احتراق گردید . این فرآیند توسط کمیتة احتراق و با همکاری قسمت های مختلف تعمیرا ت و بهره برداری انجام پذیرفت . مدیریت احتراق در چهارچوب ساختار نیروگاه، با بررسی کمیت های خروجی و تحلیل آنها، نقاط بحرانی را استخراج کرده و با استفاده از اطلاعات تئوری و سوابق تجربی شاخصهای کلیدی را شناسایی و تحت کنترل قرار می دهد . نقاط بحرانی شامل مقادیر غیر مجاز آلاینده ها در دود خروجی و تغییرات ظاهر ی در شعله و انرژی خروجی می باشد و شاخصهای کلیدی نیز متغیرهای مستقلِ قابل کنترل بوده که از طریق ابزارهای کنترلی به سیستم احتراق اعمال می گردد . هدف مدیریت احتراق، حذف نقاط بحران از طریق شاخصهای قابل کنترل می باشد که در نیروگاه شازند در موارد بسیاری انجام و نتایج قابل قبولی حاصل شده است .