سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود پیری اردکانی – کارشناسی ارشد آبخیزداری مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی یزد
احمد امراللهی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاور

چکیده:

حوزه آبخیز پشتکوه یزد در دامنه های جنوبی شیرکوه به وسعت ۱۸۰ هزار هکتار واقع شده است و جمعیتی بالغ بر ۱۶۵۰۰ نفر در این حوزه سکونت دارند بر اساس بررسی های انجام شده از سال ۷۰ تا ۱۳۷۵ مهاجرت متوسط سالانه ۱/۰۸ درصد بوده که در سال بیش از ۱۷۸ نفر می باشد. در مطالعات انجام شده دلیل اصلی مهاجرت در بیش از ۷۷ درصد موارد کمبوددر آمد و اشتغال عنواننموده اند. در حال حاضر با برداشت۸۶ میلیون متر مکعب آب از سفره زیر زمین، بالغ بر ۶۶۹۰ هکتار زمین کشاورزی اعم از باغات و زراعت در اختیار ساکنین حوزه است که سرانه سهم زمین کشاورزی هر خانوار ۱/۴۵ هکتار می باشد و متوسط درامد ۶۸۶۰۷۱۱ ریال برآورد شده است. برای افزایش در آمد سرانه باعث شده که فشار زیادی بر مراتع و سفره آب زیر زمینی وارد شود که افزایش فرسایش و سیلخیزی در سطح خوزه به دنبال دارد که با ارائه تغییر الگوی کشت ازطریق روشهای نوین کشاورزی از طریق آبیاری قطره ای ، کشت گلخانه ای و هیدروپونیک می توان درآمد سرانه ساکنان حوزه را افزایش داد که با افزایش درامد سرانه خانوار، مسائل اجتماعی ناشی از رعایت نکردن سامان عرفی، فشار دام بر مراتع حل خواهد شد که می تواند در برقراری تعادل دام در مرتع و همچنین جلوگیری از افت سفره آب زیر زمینی وکاهش شدت سیل حوزهموثر است و بهره برداری از منابع پایدار تر خواهد بود.