سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی محمدزاده عطار – ستاد هدایت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

حوادث و بلاهای طبیعی ، اگرچه هنوز غیر قابل پیش بینی می باشند لیکن با درایت و برنامه ریزی تـا حـدود زیـادی مـی توانند قابل کنترل گردند سرعت و دقت در جمع آوری اخبار و اطلا عات بخصوص در جریان بحرانها و حوادث و ارائه آمار صحیح به مسئولین و مـدیران اجرائی در اسرع وقت می تواند در مدیریت حوادث غیر مترقبه سهم بسزایی داشته باشد . برنامه ریزی درجهت ثبت وضـبط اطلاعات و پیگیری نقایص کار و نتیجه اقدامات انجام شده در اسرع وقت نیز می تواند بـه کـاهش هیجانـات و کنتـرل بحـران کمک شایانی نماید . لذا با ارائه نرم افزار « ثبت اطلاعات بیماران در حـوادث غیـر مترقبـه » کـه حـداکثر مشخـصات لازم را lap درخود جای داده است و امکان ثبت سریع اطلاعات را به همراه درج عکس بیمار دارد می توان ضمن استفاده از کـامپیوتر top در محل حادثه در اسرع وقت این اطلاعات را از طریق اینترنت به تمامی محل های لازم ارسـال نمـود و بـسرعت آمـار واطلاعات واحد و صحیح را سرجمع کرد . ارائه مشخصات وشدت جراحات بیماران حادثه دیده ، ارائه گزارش روند اقدامات انجام شده ، رفع نگرانی از افراد و ابـسته بـه بیماران ، جمع بندی اقلام و مواد مورد نیاز و … از دیگر کاربردهای این نرم افزار می باشد .
امید است ضمن معرفی این نرم افزار در سمینار حوادث غیرمترقبه ، با استفاده از تجارب و پیـشنهادات سـازنده دیگـر عزیزان بتوان به یک فرمت جامع کاربردی در سطح کشور در این خصوص در جهت استفاده مؤثر در بحرانها دست یافت