سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم اخوان – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مجید باب الحوائجی – پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران

چکیده:

در عصر حاضر، جو مح یط تجار ی بین الملل ی تغ ییر یافته است ;. این تغ ییرات سر یع در مح یط جهان ی با تقاضا ی ز یاد و به طور متقابل ، عرضـه فراوان میباشد . که میبایست کمپانی ها به سرعت بتوانند با موقعیت جدید سفارشات را در محیطی کاملا رقابتی عرضه نمایند در این مقاله سعی بر آن شده است علاوه بر معرفی تجارت الکترونیکی ،به نقش مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباط با این تجارت نوین پرداخته شود . مدیریت ارتباط با مشتری ) ) CRM و مدل کسب و کاری بین بنگاهی ) (B2B دو فاکتور حیاتی واصلی در موفقیت تجارت مدرن امروزی می باشند . اگر چه این دو دارای بخشهای متفاوتی هستند اما تشابهات زیادی نیز با یکدیگر دارندو یکپارچه سازی این دو دارای منافع زیادی در زمینه فرایندهای تجاری می باشد که شامل فروش، بازاریابی، خدمت رسانی به مشتریان و حمایت اطلاعاتی می باشد که موجب موفقیت در دنیای تجارت در هزاره سوم میگردد . در این مقاله به امکان سنجی و استراتزیهای مناسب یکپارچه سازی این دو بحث پرداخته شده است .