سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – ph.D بهداشت محیط و استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
حمید اسمعیل زاده – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
وحید سمنانی – پاتولوژیست و استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

ارتباط دانشگاه و صنعت در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بصورت منسجم و سازمان یافته انجام می گیرد ، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می باشد . در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و براساس سلیقه هر دانشگاه صورت می گیرد مطالعات نش ان داده است که این ارتباط در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف تر است . تجربه نشان داده است که اکثر اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ، شناخت روشنی از ارتباط دانشگاه و صنعت نداشته و حیطه فعالیت خود را ، همان دانشگاه و مراکز بهداشتی ، درمانی می دانند . عدم تدوین برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه توسط وزارت متبوعه ، عدم آشنایی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی با مفاهیم ارتباط با صنعت ، توجه ناکافی به تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه ، عدم آشنایی دستگاههای اجرایی و صنایع از پتانسیل های علمی و عملی دانشگاه ه ای علوم پزشکی و بسیاری از عوامل دیگر ، از دلایل موانع ارتباط این گروه از دانشگاه ها با سازمان ها و صنایع بوده است . هر چند در مؤسسات آموزشی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ، جایگاه دفاتر ارتباط با صنعت به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی روشن است ، لکن عمده فعالی ت ها در این دانشگاه ها بر کارآموزی و کارورزی دانشجویان متمرکز است . در چند سال گذشته مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، نسبت به ایجاد دفتر ارتباط با صنعت ، با هدف فعال نمودن آن در دانشگاه های علوم پزشکی اقدام نمود ه و در سال ۱۳۸۲ بصورت پایلوت انتخاب شد . هدف از ارائه این مقاله علاوه بر تبیین اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت ، ارائه سوابق در ایران و بخی از کشورهای جهان شامل تایلند ، برزیل ، مصر ، اوگاندا ، گینه نو ، مکزیک و ترکیه ، به همراه ارائه فعالیت ها ، تجربیات و موانع پیش روی این دفتر در دانشگاه است . دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با هدف ارائه خدمت به دستگاه های اجرایی و صنایع در زمینه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای و اجرایی تاسیس شد . تشکیل شورای ارتباط با صنعت دانشگاه ، تشکیل کمیته های ارتبا ط با صنعت در هر دانشکده ، تدوین برنامه استراتژیک دفتر در هر سال ، تهیه بانک اطلاعاتی از توانمندی های اعضای هیئت علمی دانشگاه و سازمان ها و صنایع استان ، عضویت در کمیته های استانی و تنظیم قرارداد با سازمان ها و صنایع مختلف از اقدامات انجام شده توسط این دفتر است