سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
کامران امامی – دکتری مهندسی عمران – آب
حسن مهدی زاده – کارشناس ارشدمهندسی عمران مدیریت و ساخت
محمد ابراهیمی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:
رویکرد خلاقانه و تیمی مدیریت ارزش نقش مهمی درارزش افرینی ماندگار و بهینه سازی خدمات داشته و میتواند به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی جامه عمل بپوشاند تحقق ۴۳تا۵۸ درصد بهبود کیفیت و ارتقای ارزش باهمان هزینه ی طرح مبنا همراه با ارایه ۱۸ایده برتر و ۶۰توصیه ازمیان ۲۸۸ ایده تولید شده درفاز خلاقیت حاصل انجام مطالعات مدیریت ارزش درخدمات تنظیف شهری منطقه چهارشهرداری مشهد است که تاثیر والای این رویکرد درمدیریت اثربخش خدمات شهری را بیش ازپیش نمایان می سازد