سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا سیدجوادین – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی بیگدلو – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ناهید ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هیچ سازمانی نمیتواند انتظار موفقیت برنامه های استراتژیک خود را داشته باشد، اگر از سیستمهای مدیریت منابع انسانی ای بهره گیرد که با بینش و رسالت و استراتژیهای آن سازمان در تضاد باشد. بسیار یاز سازمانها با این مشکل روبرو هستند که با وجود آنکه رفتارها و عملکردهای خاصی را از سوی کارکنان خود انتظار دارند از یک مجموعه سیاستهای مدیریت منابع انسانی بهره می گیرند که عملکردهایی را بر خلاف آن انتظارات تشویق می کنند. مفهوم بنیادین در روای این مقاله این نکته است که چگونه مدیریت افراد می تواند استراتژی های کلی سازمان را پشتیبانی کند.در این نوشتار خواهان آن هستیم که با در نظر داشتن انواع استراتژیهای شرکتی و واحد کسب و کار سیاستهای منابع انسانی مرتبط با آنها را معرفی کنیم.