سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسجاد مروجی – رشته ریاضی کاربردی – دانشگاه شاهد
ندا اقبالی – رشته ریاضی کاربردی – دانشگاه شاهد

چکیده:

دانش پایه توسعه است و نقش سازماندهی و پیاده سازی دانش در حصول کارایی، بهبود، کیفیت ، رشد و توسعه این زمینه را فراهم می سازد تا صنایع، اعتبار قابل توجهی درجهت ارایه خدمات پیدا کنند.
مدیریت تکنولوژی اطلاعات در امر تحقیق و توسعه موجب ایجاد نظام تحول در سازماندهی و بهره وری در صنایع به توجه به شناسایی منابع اصلی درونی، راهکارهای فعالسازی و در پی آن رقابت پذیری و توسعه موثر و کارا در صنایع کشور را به دنبال خواهد داشت.
تکنولوژی اطلاعات، نحوه سازماندهی و پیاده سازی اطلاعات و خط مشی بکارگیری و استفاده از دانش روز را تبیین می کند و مدیریت راهبردی در نحوه تخصیص مناسب منابع و ایجاد فرصت ها برای منابع انسانی جهت کارایی و بهره وری هرچه بیشتر ، نقش مهمی را ایفا می کند.
در این راستا انتقال دانش به عوامل محیطی و اعمال مدیریت بر آن موجب آماده سازی محیط برای پذیرش شرایط رقابت پذیری خواهد شد.
استفاده از پیوندهای مدیریت راهبردی در تکنولوژی اطلاعات موجب تدوین اصول نظام توسعه منطقه ای در جهت استفاده از امکانات ساختاری برای تکمیل زنجیره امکانات، گشایش قابل توجهی را بدون ضرورت سرمایه گذاری در امکانات جدید برای واحد تولید فراهم و به توسعه امکانات آن منجر می شود.
سازماندهی اطلاعات باعث پیاده سازی الگوهای بهینه در حداقل زمان و با بالاترین کیفیت خواهد شد. از جنبه ای دیگر با اعمال مدیریت راهبردی بهین باعث کارآمد ساختن امکانات بالقوه درونی صنایع با سه عامل انسانی، دانش، فعالیت و خلاقیت می شود که سرمایه ای جهت تحول ساختاری به عنوان موثرترین و پایدارترین امر در تدوین اصول توسعه به منزله موتور محرکه ای برای بکارگیری صحیح منابع مادی با ایجاد ارزش افزوده می باشد.