سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمدا… پیشرو – مدرس اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در حال حاضر مدیریت استراتژیک نقش کلیدی را در موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط ایفا می نماید. پایه های اساسی این نوع مدیریت بر مبنای درک دقیقی از فضای کسب استوار است. مدیریت استراتژیک و استفاده ازآن در اداره واحدهای تولیدی بیش از نیم قرن سابقه دارد. استفاده از مدیریت استراتژیک در صنایع و واحدهای اقتصادی بزرگ نتایج موفقی را در بر داشته است لیکن استفاده از آن در بنگاههای کوچک و متوسط بعلت شرایط خاص این بنگاهها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مقاله حاضر در نظر دارد تا مزایای استفاده از مدیریت استراتژیک دربنگاه های کوچک و متوسط را بر شمرده و تاثیر آن را در افزایش رقابت پذیری این بنگاه ها در جهت توسعه صادرات مورد تحلیل قرار دهد. در این راستا همچنین مسایل ومشکلات و چالشهای پیش روی بنگاه هایکوچک و متوسط د رکشور بررسی شده و راهکارهایی برای توسعه صادرات این بنگاه ها ارائه شده است. نتیجه بررسیهای انجام شده در گزارش نشان میدهد که استفاده از مدیریت استراتژیک در بنگاه های کوچک و متوسط می تواند فضای فعالیت این بنگاهها را گسترده تر نموده و تصمیم گیری عقلانی تری را برای مدیران این شرکتها به ارمغان داشته باشد.
از طرفی بکارگیری مدیریت استراتژیک در این بنگاهها با چالشهای زیادی روبروست. به عبارت دیگر ساختار سازمانی بنگاههای کوچک و متوسط برای بکارگیری مدیریت استراتژیک فراهم نبوده و به دلیل فوق نمی توان نسبت به نهادینه نمودن آن در بنگاههایکوچک و متوسط اقدام نمود. لذا تجدید نظر در ساختار سازمانی و تشکیلاتی بنگاههایکوچک در جهت تسهیل در استفاده از مدیریت استراتژیک توصیه می گردد. همچنین بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک توسط مدیران این واحدها به دلایل مختلف کمتر امکان پذیر استلذا پیشنهاد می گردد که اتحادیه ها و تشکل های مرتبط با هر رشته فعالیت، مطالعاتی درخصوص بکارگیری مدیریت استراتژیک در این واحدها نمایند.