سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی یدقار – مدیرعامل شرکت پتروپارس ایران
مسعود تدین طهماسبی – سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پتروپارس

چکیده:

بازیگران جهانی برای تحرک بخشیدن به رونق اقتصادی خود، نیازمند منابع انرژی هستند . مطالعات مختلف نشان می دهد منابع هیدروکربوری تا سال ۲۰۵۰ همچنان به عنوان عمده ترین منابع انرژی باقی خواهند ماند . ۱ بررسی روند منابع هیدروکربوری و توزیع جغرافیایی آنها نشان می دهد، تا افق ۲۰۲۵ میلادی تنها پنج کشور حوزه خلیج فارس ( ایران، عربستان سعودی، کویت، عراق و امارات متحده عربی ) به عنوان عمده ترین تولیدکنندگان نفت و کشورهای روسیه، ایران، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، پنج تولیدکننده اصلی گاز در آن زمان خواهند بود .
ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز و چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان است . یکی از محورهای اساسی توسعه کشور ما توسعه انرژی، مدیریت و اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی است . این پروژه ها از پیچیدگی، ابعاد گسترده و نیاز به توان مدیریتی بالا برخوردار است . در دهه اخیر،کشورهای در حال توسعه و صاحب ذخایر نفت و گاز در صدد تاسیس شرکت های پیمانکار عمومی ۲ GC برای اجرای پروژه های کلان برآمده اند .
جایگاه صنعت نفت در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران – در سال ۱۴۰۴ ه . ش . و توانش پایه ای ۱ انرژی کشور ما، محوریت اقتصاد انرژی در توسعه سرزمین، بقای ذخایر نفت با عمر ۹۷ سال ، استمرار ذخایر گاز تا چند صده و موقعیت ویژه ژیواقتصادی، ژیوپلتیک و ژیواستراتژیک ایران، اثرگذاری و ایفای نقش مناسب تر در مدیریت منطقه ای انرژی را الزام آور میسازد . تبیین این نقش و جایگاه، به زمینه ها و اهرم هایی نیازمند است . اجرای صحیح پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و طراحی و مدیریت یکپارچه پروژه، یکی از راهکارهای اصلی ( پایه ای ) محسوب می گردد . سیستم یکپارچه مدیریت استراتژیک بازاریابی، یکی از زیربناها و ارکان اصلی اجرای موفق پروژه های صنایع انرژی بر مبنای هزینه، زمان، کیفیت و راندمان است . این سیستم بطور مستقیم بر اهداف پروژه، فرآیندها، منابع و نتایج کلیدی عملکرد پروژه و شرکت GC تاثیر می گذارد .
بازاریابی در صنایع نفت و گاز را می توان به دو بخش عمده پیش از شروع پروژه و پس از اتمام پروژه تقسیم بندی کرد . بخش ابتدایی با تاکید بر توسعه بازار و معرفی شرکت برای شرکت در مناقصه ها تعریف می شود و مرحله دوم به بازار فروش محصولات نفت، گاز و پتروشیمی می پردازد . در این مقاله بر بخش اول برای شرکت های پیمانکاری و پیمانکارعمومی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تاکید شده است . با توجه به شرایط خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور مدلی با تاکید بر طرح بازاریابی ۲ و با از استفاده از تجربیات نگارندگان مقاله در اجرای پروژه های میدان گازی پارس جنوبی و متدولوژی " قضاوت خبرگان " 3 ارایه شده است . مجموعه حاضر به عنوان سرمایه و دانش شرکت های بزرگ نفتی محسوب می گردد، جهت تبیین و توسعه " درس آموخته ی " 4 پروژه ها در اختیار مدیران ارشد شرکت های پیمانکاری، مدیران اجرایی پروژه ها و محققان کشور قرار می گیرد . این مقاله در چهار بخش شامل طرح مساله ( مشکلات فراروی پروژه های نفت و گاز و …) ، ادبیات تحقیق ( مفاهیم مرتبط با مدیریت پروژه، GC ، مراحل اجرای پروژه های بالادستی، بازارهای جهانی و …) ، مطالعه موردی، مدل پیشنهادی ( ویژگی های مدل پیشنهادی، ساختار اجرایی مدل و …) و نتایج ( فواید مدل پیشنهادی بر اساس استانداردهای مدیریت پروژه، نیازمندی های اجرایی مدل، نتایج حاصل از مدل پیشنهادی و …) ارایه شده است .