سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین عباسی اسفنجانی – کارشناس مدیریت صنعتی، مرکز تحقیقات مهندسی جهاد

چکیده:

عرصه اقتصاد نوین جهانی با تغییرات مداوم و سریع فناوریها، روند تحولات بازارهای جهانی و رقابتهای بی رحمانه از یکسو منشا تهدیدات و از سوی دیگر زمینه ساز فرصتها برای سازمانهای می باشد. در چنین شرایطی مدیریت استراتژیک یک ضرورت بوده و همچنین لازمه موفقیت در این بازارها در گرو کسب مزیتهای رقابتی می باشد و این امر مستلزم توجه به تحقیق و توسعه است. در این مقاله ابتدا مفهوم مزیت رقابتی و ابعاد آن را از زوایای مختلف بررسی و قابلیتهای استراتژیک که سازمان را برای دستیابی به مزیتها و برتری ها قادر می سازد، مورد بحث قرار می دهیم. در ادامه مقاله ضمن تشریح مفهوم و فرایندهای تحقیق و توسعه، آن را بعنوان ابزاری استراتژیک جهت ایجاد و توسعه قابلیتها ومزیتها معرفی و به دنبال آن چالشهای مراکز تحقیق و توسعه را جهت تدوین استراتژی های رقابتی تحت عناوین: تامین مالی و بودجه تحقیق و توسعه، همکاری مشترک، مالکیت فکری و معنوی (intellectual property) ، ارزش اقتصادی و اجتماعی R&D و کاهش حجم و اندازی مراکز تحقیقاتی (Downsizing) تشریح می گردند.