سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا دهقان – عضو آکادمی مدیریت آسیا – مشاور بهبود کیفیت و بهره وری در دستگاه های اجرای
نیلوفر محمدزاده – کارشناس ارشد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نسیم مشرقی – کارشناس مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وحیده قربانی – کارشناس آمار و مدارک پزشکی بیمارستان فوق تخصصی لاله تهران

چکیده:

جهانی شدن بازار، پیشرفت های سریعدر تکنولوژی ،سطوح بالای رقابت (competitiveness) افزایش تمرکز بر هزینه ها و مدیریت هزینه ها (Cost Management) موجب افزایش نیاز به استخدامافراد متعهد د ر سازمان ها می شودتا بتواند فرایند تغییر (change process)را فعال و پویا (dynamic) نموده و آن را در مسیر صحیح هدایت نمایند. مدل های مورد استفاده برای تغییر سازمان و پویایی فرایند آن بایداز سهولت کافی در اجرا برخوردار بوده وکاملا عملی باشند. رویکردی که در این مقاله ارائه شده است کاملا شفاف، قابل درک واصولی است. ابعاد ۵ گانه تغییر که بحث اول این مقاهل است بیان گر رویکرد تلفیقی و یکپارچهتغییر سازمانی در قالب یک مدل چرخه ای است. در این مدل تمامی ابعادتغییر از بیانیه های چشم انداز (vision) سازمان گرفته تا اجرای فراینداهای کسب و کار business را شامل می شود. در بخش دوم این مقاله «توانمندسازی (Empowerment) را به عنوان یکی از استراتژی های «مدیریت استراتژیک تغییر (Strategic Change Management)معرفی نموده و نظریات متخصصین علوم مدیریت و کیفیت و نیز برخی مدیران مجرب در سازمان های بزرگ دنیا پیرامون نقش توانمندسازی در تغییر استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهد. نکته قابل توجه آن که اگر بخواهیم توانمندسازی به طور موثر به نظر برسد بایداز یک استراتژیک برنده – برنده (win-win strategy) استفاده نمود.