سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین عموزاده خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
سپیده آیانی – دانش آموخته کارشناسی مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه سیر تحولات پر شتاب جهانی ، سازمان ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود و افزایش بهره وری به تحقیق در زمینه بهبود ایمنی و سلامت کارکنان نیز بپردازند . برنامه ریزی های استراتژیک بلند مدت همراه با آموزش می تواندمحیطی آرام ، مطمئن و پر نشاط برای کارکنان و در نهایت پر بازده برای سازمان ایجاد نماید . در این مقاله ضمن تشریح مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ضروریات آن، مبحث ارگونومی بیان گردیده است . همچنین مدیریت استراتژیک و سلامت در محیط ، طراحی محیط کار و ویژگی محیط کاری مناسب ارائه شد. در ادامه نیز برنامه ریزی استراتژیک سلامت روانی در کنار مدیریت استراتژیک در ارگونومی و افزایش بهره وری مطرح گردید. در پایان راهکارهای ارتقای سلامت و بهبود کیفیت و حفظ محیط در راستای توسعه پایدار ذکر گردیده است.