سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا قاسمی – ریاست دفتر مطالعات پژوهشگاه الکترونیک ایران

چکیده:

مدیریت استراتژیک رفتار، در دیدگاهی کلان راهبردهای مناسب برای تحول و تعالی رفتار و ارتقاء فرهنگ سازمانی را ارائه میکند. از جمله استراتژی های لازم در تحقق این امر، می توان توجه مدیر به موضوع انگیرش کارکنان را نام برد. بی گمان کارکنانی انگیزه مند، رفتار سازمانی راارتقا خواهند داد. همچنین شناخت مدیر از روحیات سازمان و نحوه تعامل با کارکنان در شرایط مختلف خصوصا هنگام بروز تعارض و پی بردن به ماهیت مشکلات از استراتژی های مفید برای بهبود رفتار سازمانی محسوب میشود. ارتقا سطح دانش و توسعه حرفه ای کارکنان و همچنین شناخت عوامل نامطلوب محیطی ازجمله استرس،نارضایتی، فرسودگی شغلی و داشتن راهکار مناسب برای برخورد وکنتارل هر مورد شرایط را برای بازده یبالاتر سازمان فراهم می کند. اعمال استراتژی های رفتاری فوق موجب سلامت روان ارتقامهارتهای کارکنان و افزایش کیفیتمیشود و گام اصلی در راستای بهبود هدفمند رفتار سازمانی به شمار می رود. بطور خلاصه انچه در حیطه مدیریت استراتژیکرفتار مورد بحث قرار می گیرد عبارتست از : چگونگی برانگیختن رفتار در ابعاد فردی، بین فردی ، گروهی و سازمانی برای تامین نیازهای عالی افراد رسیدن به عملکرد بهتر در جهت تحقق اهداف و راهبردهای سازمان.