سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سیدمیثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
حسین عموزادخلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

امروزه سیر تحولات پر شتاب جهانی، سازمان ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحلیل در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند. تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را به بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست های توسعهبازار داشته باشند. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم عدم قطعیت در زنجیره تامین، همچنین نحوه شناسایی و ارتباط میان ریسک ها در هر یک از اجزای زنجیره، جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیران بیان گردیده است. در ادامه ملدی کاربردی به منظور مدیریت استراتژیک ریسک ها ارائه شده تا از این رهگذر بتوان با اطمینان خاطر و کمترین انحراف از اهداف مدیریت زنجیره تامین، به نتایج مطلوب دست یافت. در بخش پایانی مهمترین ریسک ها در زنجیره تامین مورد نقد قرار گرفته و راهکارهایی به منظور پاسخ گویی هرچه مناسب تر ارائه گردیده است . این نوشتار بر آن است تا بستر تحقیقاتی و راهنمای اجرایی مناسبی برای علاقه مندان و اندیشمندان فراهم آورد.