سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین حکیم – دانشگاه امام حسین (ع)- کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک
حمید حکیم – کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک

چکیده:

با اینکه تا کنون مباحث متعدد و متنوعی در خصوص مدیریت پروژه و همینطور مدیریت ریسک مطرح گردیده است لیکن هیچکدام به بررسی مدیریت ریسک در مدیریت پروژ ه به عنوان یکی از عوامل حیاتی دخیل در نتایج و عملکرد پروژه ها نپرداخته و بیشتر بر روی جنبه های مفهومی و سازمانی ریسک تاکید نموده اند و بطور کلی تاملی در خصوص ارتباط ریسک با پروژه ها صورت نپذیرفته است. از این رو بر آن شدیم تا با تعریف ریسک های دخیل در پروژه و همچنین نحوه شناسایی، ارتباط و میزان ریسکها در هر یک از مراحل پروژه، به ارایه مدلی کاربردی جهت کنترل و مدیریت ریسک در پروژه ها بپردازیم تا از این رهگذر با تدوین و اجرای برنامه مدیریت ریسک پروژه، با اطمینان کامل و کمترین انحراف از اهداف ترسیم شده به نتایج مطلوب و مورد نظر پروژه دست یابیم. در این راه ابتدا جایگاه مدیریت ریسک به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران و مسوولین مرتبط پروژه توصیف گردیده و سپس خصوصیات و ویژگیهای یک پروژه، همچنین ارتباط ریسک با مرحل نکامل یک پروژه در یک ماتریس مورد ارایه و تشریح قرار گرفته است(در ماتریس مذکور میزان ریسک، ارزش پولی طرح، مبلغ در خطر و کمیت فعالیتها در هر یک از مراحل پروژه نشان داده شده است)، در نهایت نیز در قالب یک مدل کاربردی، مراحل هشت گانه ای که جهت شناسایی و مهار ریسک در پروژه ها می توانند کاربرد داشته باشند ارایه شده است(چرخه مدیریت ریسک جامع). امید است که با توجه به سیر منطقی رعایت شده در تدوین این نوشتار، بستر تحقیقاتی و راهنمای اجرایی مناسبی برای علاقمندان و اندیشمندان فراهم شده باشد.