سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد اعرابی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
صدیقه حسینی صفا – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این مقاله در پی ارائه مدلی است که از طریق آن بتوان به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی دست یافت. در این مقاله استدلال می شود برای ایجاد سیستمی که بتواند دستیابی به هدف مزیت رقابتی پایدار را با موفقیت دنبال کند، نیاز به مجموعه ای است که در آن چهار نقش مدیریتی، اجرا (p)، ایجاد (A)، کارآفرینی (E) و یکپارچه سازی (I) به صورت آگاهانه دنبال شود. نتیجه این چهار نقش، شکل دهی و حفظ اثر بخشیکارایی کوتاه مدت وبلند مدت برای مدیریت سازمان بطور عام و مدیریت منابع انسانی بطور خاص است که مورد نظر این مقاله بوده و می تواد سازمان را به مزیت رقابتی پایدار در مدیریت منابع انسانی خود هدایت کند. دو نقش نخست (اجرا و ایجاد)، به عنوان تامین کنندگان نیازهای سطح عملیاتی سازمان مورد بحث قرار می گیرند و دو نقش بعدی (کارآفرینی و یکپارچه سازی) به عنوان تامین کننده نیاز سطح استراتژیک سازمان مطرح می شوند. جایگاه ویژه مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان محقق کننده دو نقش کارآفرینی و یکپارچه سازی در درون زیر سیستم ها، در تعامل میان زیر سیستم ها با یکدیگر وبا محیط (درون و برون سازمانی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دو نقش ابزار کارآمدی برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تامین مزیت رقابتی پایدار، در سطح برون سازمانی و از طریق ایجاد شبکه ها هستند.