سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یوسف تقی پوریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و عضو هیئت پیوسته انجمن ح
محمد جواد تقی پوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرآیند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند.حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفضیلی ذر رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و تایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها،امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی بای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرماه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه هایث پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و در نهایت با دسته بندی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و در نهایت با دسته بندی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.