سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نیلوفر مقدم – مجتمع حضرت رسول (ص)
منیر قادری – مجتمع حضرت رسول

چکیده:

بحران واقعه فاجعه آمیز و ناگهانی است که وضعیت عادی ار تحت تاثر قرار داده باعث از دست رفتن میزان زیادی از منابع اعم از افراد ، امکانات و ….می شود. در یک فاجعه تفاوت بسیای بین مجروحان و منابع و تجهیزات وجود دارد. این مسئله باعث از هم گسیختگی جامعه و موسسات پزشکی می شود. در بحران ها دو گروه در معرض استرس ها و آسیب روحی فراوان قرار دارند:
۱- بحران دیده ها : افرادی که فاجعه برای آنها به صورت ناگهانی ایجاد شده است. این افراد معمولا یا دچار صدمه جسمی شده اند. و یا این که آسیب جسمی ندیده اندولی هر دو دسته این گروه هدچار آسیب های روحی به شکل خفیف تا شدید خواند شد.
۲- افرادی که جهت امداد رسانی و کمک به مناطق بحران زده می روند. (اعضای کارد درمانی – پزشکان – پرستاران – پرسنل اورژانس – آت نشانان – نیروهای انتظامی و ….)
بحث
تقریبا تمام مردم بحران زده دچاراسترس ، اضطراب و هراس می شوند. بسیاری احساس بی ثباتی ، تعریق شدید و گیجی می کنند و از تحریک پذیری، بی قراری خستگی ، کابوس های شبانه و …. رنج می برند. ناظران فاجعه اغلب دچار هراس اضطراب ، احساس گناه ، افسردگیو احساس جدایی می شوند. شناخت بحران و مساله ارزیابی اطلاعات ، بررسی اخبار مربوطه ، توجه به امکانات و توانمندی موجود ، پیش دستی در مقابل شایعات ، ارزیابی راه حل های موجود و نهایتا انتخاب بهترین راه از وظایف اصلی مدیریت بحران است. برخورد نماسب به منظور کاهش استرس و مدیریت استرس در فجایعو بحران ها حائز اهمیت است مدیریت استرس در بحران ها موارد زیر را رد بر دارد:۱- آموزش برخورد با استرس پیش از وقوع حادثه ۲- حمایت در صحنه حادثه۳- خدمات حمایت در فجایع ۴-درد دل کردن ۵- سرویس های پیگیر ۶- حمایت از خانوده ۷- برنامه های بیرون از اجتماع ۸- برنامه های مرفح و سالم . چرخه مدیریت بحران به طور کلی ۴ مرحله را برای دخالت در حوادث غیر مترقبه مد نظر قرار داده که بررسی و بکارگیری آن باعث تحمل مشکلات ناشی از حوادث برای انسان ها شده است که عبارتند از پیش گیری آمادگی ارائه خدمات اضطراری و سازماندهی که این چهار مرحله می تواند در ۳ حالت قبل ، حین و بعد از حادثه نقش محوری ایفا کند.
نتیجه گیری:
برای هر گروه از افراد بحارن دیده در برحان ها و فجایع باید برنامه منظم و اصولی به منظور کاهش و کنترل استرس انجام داد. این برنامه ها بسته به شرایط منطقه بحران زده متفاوتند.