سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
شهاب مالکی – گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد-ایران
سیدقنبر میراحمدی باباحیدری – گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد-ایران
رضا محمدی فارسانی – گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد-ایران
حجت الله مرادی پردنجانی – گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد-ایران

چکیده:
انقلاب اسلامی ایران با برخورداری ازیک فرهنگ غنی سیاسی اقتصادی و اجتماعی این ضرورت را برمی انگیزد که درجهت باروری مکتب و تداوم اصول و قراردادهای مربوط به این زمینه ها اقدامات جدی و موثری صورت پذیرد هماهنگ کردن اصول اسلامی و تطبیق اسلام با علوم و تکنیکهای پیشرفته بشری که قابل استفاده درجامعه کنونی باشد یکی ازوظایف مهم نظام اموزش وپرورش است اکنون جامعه و مکتب درمرحله ای قراردارند که برای به فعل دراوردن قوه ها احتیاج مبرم به زدن پلی مابین اصول مکتب اسلام و تعلیم و تربیت بیش ازقبل احساس میشود اگربه نظام آموزش وپرورش درجامعه به عنوان یک سازمان نگاه کنیم بدیهی است که مدیریت اسلامی علاوه برمتاثرساختن ابعادسامان نحوه اداره و تدوین اهداف آن برویژگیهای شخص مدیرنیز تاثیر گذار میباشد امروزه با گذشت سی وشش سال ازپیروزی انقلاب اسلامی خلاء کمرنگ مدیران اسلامی عدم اجرای کامل مدیریت اسلامی درسازمان اموزش وپرورش احساس میشود اما چگونه میتوان مدیریت اسلامی را به نحوصحیح درسازمان اموزش وپرورش عملی کرد؟ دراین مقاله تلاش شده است هرچند مختصر باطرح موضوع تحت عنوان مدیریت اسلامی درنظام اموزش وپرورش ایران به نقش اموزش وپرورش به عنوان حلقه مفقوده شکل گیری و اجرای مدیریت اسلامی درسازمان اشاره شود زیرا یکی ازموثرترین گامها درجهت اجرای مدیریت اسلامی توجه ویژه ای به امراموزش وپرورش به منظور نهادینه کردن مفاهیم آن درافکار کودکان جوانان ونوجوانان می باشد زیرا دراینده نه چندان دور مدیران جامعه ازمیان همین افراد انتخاب خواهند شد هدف مقاله حاضر نشاندادن رابطه آموزش وپرورش دراجرای مدیریت اسلامی می باشد