سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
احسان امیریان – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عامل های متحک برنامه هایی هستند که می توانند از یک میزبان به میزبانی دیگر در شبکه مهاجرت کنند و اعمال خود مختارانه منعطفی در راستای رسیدن به اهداف طراحی خود انجام دهند. با توجه به پتانسیل میزبان های بدخواه، عامل های بدخواه و تعامل های نامطمئن عامل با عامل، مبحث امنیت اطلاعات هنگام استفاده از عامل های متحرک مبحثی است که دارای اهمیت فراوانی می باشد. در این راستا می بایستی روش های محافظت از هر دوی عامل و میزبان توسعه داده شود. در این مقاله انواع تهدیدات که پیش روی طراحان عامل های متحرک و سازندگان نرم افزارهای مبتنی بر عامل قرار دارد، را از نقطه نظر مدیریتی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. آنگاه روش های ارتقاء امنیت در این گونه نرم افزارها و نقاط ضعف و قوت هر کدام از آنها دیدگاه مدیر امنیت اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت این روش ها از منظرهای مختلفی که لازم است در سطح مدیریتی لحاظ شود، با یکدیگر مقایسه شده و مورد تحلیل قرار می گیرند.