سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیم خانی – کارشناس سازمان بهره وری انرژی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنع

چکیده:

بیش از نیمی از انرژی کل مصرفی یک کارگاه ریخته گری آهن در بخش ذوب آن استفاده می شود . به عنوان نمونه یک کوره بدون هسته برای ذوب یک تن آهن و افزایش دمای فلز تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد به ۱۰۰۰kwh انرژی مصرف می کند و با وجود محدودیت های بسیار در این صنایع می توان عملکرد این کوره ذوب را به گونه ای بهینه کرد تا به صرفه جوئی قابل توجهی در مقابل هر تن آهن تصفیه شده منجر گردد . کنترل دقیق تجهیزات به منظور حداقل کردن هزینه ها در زمان حداکثر تقاضای شبکه برق و نصب کنترلرهای مربوطه و تصیحیح ضریب قدرت و انتخاب درستتجهیزات کوره ضروری است که در این مقاله مطرح شده است .