سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
اکبر شکرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
رسول صادقی خیاوی – دانشجوی کارشناس ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
نفیسه سلجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مراغه

چکیده:
در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت انرژی و به دنبال آن سیاست های حذف تدریجی یارانه ها، مبحث صرفه جویی در ساخمان بیش از پیش مطرح شده است. برنامه ریزی و کنترل یکپارچه ی تأسیسات ساختمان یکی از روش های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان است که اصطلاحاً به آن مدیریت هوشمند ساختمان اطلاق می گردد. ساختمان های هوشمند موجب کاهش مصرف انرژی می شود. در این راستا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با به کارگیری آخرین فن آوری ها درصدد آن است که شرایطی ایده آل، همراه با مصرف بهینه ی انرژی در ساختمان را پدید آورد. به طوری که ضمن کنترل بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه ی سرویس های هم زمان، سبب بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش سطح کارآیی و بهره وری سیستم ها و امکانات موجود در ساختمان می شود. اگرچه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در ایران نوپا می باشد، ولی با توجه به عملکرد پروژه های اجرا شده در ایران مشخص می شود که کارآمدترین سیستم برای مدیریت انرژی در ساختمان می باشد. اگرچه روش های سنتی در صرفه جویی انرژی همچنان کارآمد است اما با رشد فن آوری نوین، شکل های جدید از صرفه جویی هوشمند رخ می نماید که دانش و فن آوری را نه تنها در اصل مصرف، بلکه برای صرفه جویی در آن نیز در اختیار می گذارد.