سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر صادقی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان نیروی انسانی اگاه، با تجربه و کاردان آن است. یک سازمان با اتکا به نیروی بر توان انسانی خود می تواند در جهت خودکفایی اقتصادی و صنعتی گام بردارد. اما در این رهگذر مخاطرات مختلفی وجود دارد که هر لحظه نیروی انسانی را در معرض تهدید قرار می دهد. از این رو باید با اگاهی از خط مشی ایمنی و رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه، کارکنان را از برخورد با خطرات دور نمود و این سرمایه با ارزش را حفظ کرد. مقاله حاضر ایمنی منابع انسانی را در محدوده معانی و مفاهیم مدیریت و توسعه مورد بحث قرار خواهد داد. در ابتدا نظریه تصمیم گیری مطرح می شود و مراحل چهارگانه فرایند تصمیم گیری مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس خلاصه فرایند تصمیم گیریدر مدیریت ایمنی منابع انسانی در چهار مرحله مورد ارزیابی واقع می شود: ۱- شناسایی ریسکهای تهدیدکننده منابع انسانی سازمان (بالقوه)۲- تجزیه و تحلیل ریسک ها و ارزیابی شدت و تکرار آنها۳- انتخاب بهترین روشها و یا ترکیبی از روشها و تکنیکهای مدیریت ایمنی منابع انسانی۴-کنترل اجرا با روشها و برنامه ها