سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدامین موعدی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عقیلی –
بختیار –
کبیری –

چکیده:

نیازهای اساسی ایمنی و مدیریت را فقط می توان از طریق یک رویکرد نوین و امروزی، اثر بخش و با ثبات که قابلکابرد برای همه خطرات ایمنی و شرایط باشد، بدست اورد . رویکرد ارائه شده در این مقاله (نرم افزار) برای استفاده ازمفاهیم، ویژگیها، فنون و الزامات بنیادیی است که مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) را بعنوان مجموعه ائی از شالوده هایی که برنامه های ایمنی روی آن استوار می گردد، شکل می دهد.
به مدیریت کیفیت فراگیر، الزامات برنامه کیفیت سری استاندارد ISO 9000 و اصول مدیریت ایمنی خواسته در برنامه حفاظت داوطلبانه OSHA (VPP) و خطوط راهنمای ایمنی فرایند (PSM) اضافه می شود تا یک سیستم مدیریت فراگیر (TQSM) ایجاد گردد.