سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پرور – عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده مهندس
محمدامیر مولوی – محقق، مرکز High Performance Computing Center (HPCC) سازمان آمار و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
صادق علوی – دانشجو مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده مهن

چکیده:

سیستم های ارتباط گروهی، سیستم های توزیع شده بسیار سودمندی هستند که علاوه بر امکان ارسال پیام به شکل منظم و قابل اطمینان،سرویس عضویت به درخواست های گروههای مختلف را فراهم میکنند. یکی از مهمترین موضوعات در رابطه با ارتباطات گروهی مدیریت ایمن کلیدها، یا به عبارت دیگر محرمانه سازی است. هر چند که ارتباطات گروهی سلسله مراتبه ای یک مدل شناخته شده ای میباشد، اما در مقالات دانشگاهی بخوبی سایر مدل ها به آن رسیدگی نشده است. مدل معماری سلسله مراتبی یکی از مهمترین و مطمئن ت رین معماری ها برای ارتباطات گروهی محسوب می شو د. بر روی معماری های مختلف در ارتباطات گروهی یک تحقیق گسترده برای تحقق دادن بصورت محرمانه متفاوت با معماری مرتبه ای وجود داشته است و مدلهای مرتب ه ای پیشنهادی به معنی استفاده از عامل نمیباشند . ما در این مقاله با استفاده از نظریه عامل ها روش جدیدی برای مدیریت ایمن کلیدها در ارتباطات گروهی سلسله مراتبی را بررسی میکنیم نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با استفاده از عاملها در مقایسه با دیگر روشهابه کارایی بیشتر و پهنای باند کمتر شبکه می رسیم.