سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی –
علی دریابیگی زند –

چکیده:

باتریهای خانگی مستعمل حاوی فلزات سنگین و سمی مختلفی می باشند که می توانند موجب سمی شدن شیرابه در محلهای دفن بهداشتی، انتشارات زباله سوزها، خاکستر بجا مانده از زباله سوزی و کمپوست شوند. واپاشی باتری در محل دفن آلودگی منابع خاک و آب را به دنبال دارد. کشورهای پیشرفته با توجه به پتانسیل های خطرزایی فلزات سنگین موجود در باتریها برای محیط زیست و سلامت انسان، باتریهای خانگی مستعمل را جزء مواد زائد خطرناک دسته بندی کرده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد طی ده سال گذشته حدود ۶۰۰۰ تُن باتری خانگی وارد ایران شده است که غالب آنها پس از مصرف وارد جریان زائدات شهری شده و به محلهای دفن بهداشتی هدایت شده اند. مصرف باتریهای خانگی در ایران در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. در ایران تا کنون هیچگونه برنامه جمع آوری و جداسازی باتریهای خانگی از مواد زائد شهری صورت نگرفته است. دفن کنترل نشدة باتری های خانگی مستعمل علاوه بر ایجاد خطرات زیست محیطی موجب از دست رفتن منابع ارزشمند درون باتریها می گردد. این تحقیق به بررسی وضعیت فعلی باتریهای خانگی مستعمل در ایران و خطرات زیست محیطی ناشی از دفع کنترل نشدة آنها پرداخته است. همچنین راهکارها و خط مشی های مناسب جهت دفع ایمن این زائدات مورد بررسی قرار گرفته است.