سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر بانی راد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
منوچهر هاشمی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان

چکیده:

هدف از رویکرد عرضه کننده انرژی الکتریکی به مقوله مدیریت بار و مصرف برق کاهش هزینه اقتصادی و افزایش قابلیت ضریب اطمینان شبکه برق است. دستیابی به هدف مذکور در دو سمت عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی امکان پذیر می باشد. بررسی مطالعاتی نشان می دهد که در کشور ما تا کنون نسبت به اعمال مدیریت بار مصرف برق در سمت تقاضا توجه کافی بعمل نیامده است. در حالیکه رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در نحوه استفاده از آن تعیین کننده الگوی مصرف برق محسوب می شود بنابراین لازم است عرضه کننده انرژی الکتریکی از طریق تحقیقات علمی به شیوه کاربردی به شناخت واقع بینانه از الگوی فعلی مصرف برق دست یافته و سپس از طریق اعمال مدیریت بار و مصرف انرژی الکتریکی برآمده و هدف ما از ارائه این مقاله نشان دادن نتایج حاصله از بررسی تحقیقی فرهنگ مصرف برق در محیط پژوهشی استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مناسب مدیریت بار و مصرف برق در سمت تقاضای انرژی الکتریکی است.