سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگان شیال شریفی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیریت فناوری اطلاعات
مهران یزدی – دانشگاه شیراز، بخش برق و الکترونیک

چکیده:

ارزشمندی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی مکانی در کسب و کارها و صنعت بازاریابی هیچگاه بیشتر و چشمگیرتر از امروز نبوده است. کسب و کارهای کوچک و بزرگ بطور یکسانی می توانند سیستمهای اطلاعات مکانی را به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری و اجتناب ناپذیر در انتخاب های مختلف، تحلیل مناطق بازاری، مدیریت سیستمهای اطلاعات مکانی را به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری و اجتناب ناپذیر در انتخابهای مختلف، تحلیل مناطق بازاری، مدیریت مناطق فروش، نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان، مسیریابی فروش و خدمات و نیز تدوین استراتژی های تجاری بدانند و از آن استفاده کنند. در این مقاله ابتدا ارکان یک سیستم بازاریابی الکترونیکی بر مبنای اطلاعات مکانی، معرفی و بررسی می شود و سپس عملکرد موفق سیستمهای اطلاعات مکانی در هدایت و مدیریت فعالیت های سازماندهی شده تبلیغی هدفدار بازاریابی، به تفصیل مدل می گردد. در مرحله بعد GIS به عنوان یک ابزار یکپارچه سازی MKIS بررسی می شود. این مدل در نهایت منجر به ایجاد یک هسته یکپارچه کننده اجزاء گوناگون چهار P مختلط بازاریابی و ایجاد قدرت تصمیم گیری استراتژیک بازاریابی می شود (۵ps). در پایان مقاله به نقش GIS در بازاریابی الکترونیکی و در بازاریابی مستقیم اشاره می شود در این مقاله میزان توانمندی یک سیستم بازاریابی مبتنی بر سیستم های اطلاعات مکانی در پاسخگویی به کلیه سناریوهای بازاریابی بررسی و تحلیل می شود.