سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا تشیعی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
عباس تجلی – کارشناس مهندسی مکانیک
اندیشه محمودیان – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

فرایند مدیریت وضعیت های اضطراری بصورت استاندارد و عملی منجر به گردآوری اطلاعات عینی و ذهنی بمنظور سنجش خسارات، آسیب ها، شناسایی نیازهای اولیه و اساسی مردم خواهد شد. این فرایند شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازگشت به اوضاع عادی و بازسازی است. اهمیت هر حادثه را می توان از میزان تاثیر آن بر تلفات جانی، قطع خدمات عمومی، از بین رفتن و آسیب دیدن اموال عمومی و خصوصی و انتشار بیماری های واگیردار تعیین کرد. در مدیریت اضطراری تصفیه خانه آب اقدامات لازم به شرح ذیل صورت می گیرد، ارزیابی سریع اطلاعات، آمادگی تهیه برنامه اضطراری، گردآوری اطلاعات، محدوده مسئولیتها، پیش بینی بودجه، بکارگیری جنبه های فنی، هماهنگی با سازمان های مختلف، انتخاب اعضای گروه و محول کردن وظایف، بازدید حضوری از منطقه بحرانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، پایش و در انتها انتخاب بهترین روش های کاربردی می باشد. مجموعه ی اقدامات اضطراری در تصفیه خانه ی آب شامل بررسی وضعیت منبع تامین آب، منبع تامین انرژی ، تعیین دقیق نقاط و تجهیزات حساس و استراتژیک ، ارزیابی مهمترین فرایند های تصفیه (انعقاد، لخته سازی، فیلتراسیون، تاسیسات ضد عفونی، مخازن ذخیره سازی، سازه های هیدرولیکی) می باشد. ضروری است لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای شرایط ویژه ذخیره شود. باید بخاطر داشت که تجدید بنای ناحیه ویران شده صرفا به احداث سازه های جدید محدود نمی شود بلکه توسعه مجدد تمامی آن را در بر می گیرد. عمده ی وظایف برای بازسازی تاسیسات تصفیه خانه آب شامل تهیه ی برنامه ریزی، برقراری اولویت ها، نظارت اقتصادی و فنی، ارزیابی اثرات بلا بر تاسیسات تصفیه خانه و تجدید بنای واحدها است.