سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه سبزی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

کشور ایران از ۴۰ نوع بلایایی که در جهان شناخته شده ۳۱ نوع را دارا می باشـد و تـاریخ حـوادث رخ داده در ایـران حاکی از بلا خیز بودن این کشور دارد . که نحوه رویارویی با این بلاها بااهمیت می باشدو این نحوه مقابله با حوادث اثرات بسیار مهمی در ابعا د فرهنگی – اقتصادی – سیاسی و … دارد . بررسی تجارب بدست آمده از این حوادث کمک شایانی در جهت شـیوه های مقابله با حوادث و مدیریت خواهد داشت . علی رغم اینکه در کشور ما در هر چند سال یا چند ماه شـاهد بلایـای طبیعـی بوده و تجارب بسیار تلخ و مفید را کسب کرده و خواهد ک رد . متاسفانه هزینه های اختصاص داده شده به مدیریت بحران اندک بوده و کارهای تحقیقاتی وعلمی آنگونه که باید و شاید در این مورد صـورت نپذیرفتـه اسـت در صـورتیکه ایـن کمبـود کـاملا محسوس بوده و شایسته است که در این مورد تحقیقات کاملا علمی و تخصصی صورت پذیرد . ۱ که در اص ل مقالـه بـه حـوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی – آمار جهانی در مقایسه با ایران ۲- مدیریت بحران – شاخص های مربـوط بـه مـسائل اجتمـاعی و اقتصادی – شاخص های مربوط به عناصر شهری – آسیب پذیری و امداد رسانی به هنگام وقوع بلایای طبیعی در شهرها و روستا ها – سیستم مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی – امکان تخلیه به هنگام وقوع بلایای طبیعی – مراحـل پـس از بحران – الگوی برنامه ریزی در مدیریت بحران های ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و . . . پرداخته شده است