سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا احدی – استادیار ، عضو هیئت علمی پوهشکده حملو نقل وزارت راه و ترابری
راضیه السادات خاتمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

بشرهمواره برای مقابله با بحران شیوه ها ی متناسب با امکانات موجود درجامعه را بکارمی برده است درهر برهه ازتاریخ هنگام بروز فاجعه انسان به اشکال مختلف در صدد مقابله برآمده که دراین میان آمادگی ازاهمیت بسیاری برخوردار میباشد آمادگی حتی به صورت نسبی میتواند شرایط متفاوتی ایجاد کند برای حفظ آمادگی باید ازتمامی وقایعی که هنگام بروز فاجعه روی میدهد درک صحیح و کاملی داشته باشیم درک صحیحمیتواند توانایی هرگونه اقدام لازم برای واکنش سریع دربرابر حادثه را افزایش دهد هدف ازآمادگی پیش بینی و ترسیم مشکلات موجود هنگام بروز حادثه و یافتن راه حل هایی برای این مشکلات است آمادگی درمواقع بروز بحران به شکل گیری مناسب اقدامات کمک میکند که دراین مقاله بطور تفضیلی به آن پرداخته می شود .