سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سید مهدی قرشی سنو – مشهد بلوار پیروزی-پیروزی ۱۶ کوچه شهید رحیم زاده ۶۱ پلاک ۱۶ واحد ۴

چکیده:
نگاهی به حوادث اخیر دنیای امروزی نشان می دهد که جوامع بشری و به طبع آن سازمانها پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسانی که باعث بروز بحرانهای گوناگون می شود بوده است .روزی نیست که اخبار مربوط به بحرانهای کوچک و بزرگ که در دنیا اتفاق می افتد در رسانه ها منعکس نشود. این بحرانها ممکن است تا آنجا پیش رود که حیات و منافع داخلی و خارجی یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد .هدف این مقاله این است که نشان دهد چگونه می توان سازمان خود را در مقابل بحرانها آماده نگه داشت تا باعث کاهش آسیب پذیری در سازمان گردد.