سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

علی اکبر تقوایی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سارا نیکوپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، گردباد و … در طول دوران حیات کره زمین همواره وجود داشته است و خواهد داشت اما نکته قابل توجه این است که اثرات این بلایای طبیعی کاملا از بین نمی‌رود و تنها می تواناثرات آنرا متعادل ساخت.
وضعیت بحرانی وضعیتی است که بر اثر وقوع یک حادثه مشخص روی داده به طوری که سازمانهای معمول با منابع و امکانات موجود قادر به مقابله با آننیستند. مدیریت بحران به عنوان واکنشی در برابر وضعیت بحرانی در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا است که به طور کلی براساس اصول کلاسیک مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشکیلات رهبری و کنترل است.
مدیریت بحران بسته به زمان و مکانی که بحران درآن روی می دهد میتواند متفاوت عمل کند.در این نوشتار سعی شده این شرایط با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها تا حدودی مورد سنجش واقع گردد.و در آخر راهکارهای موجود مدیریت شهری مانند مقاوم شهرهاو … بررسی می شود.