سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عباسی بیلندی – نیروگاه اتمی بوشهر، دفتر ایمنی، بخش برنامه ریزی اضطراری

چکیده:

هر گونه اتفاق پیش بینی نشده در طراحی نیروگاه ممکن است منجر به یک حالت بحرانی بشود، لذا جهت تصمیم گیری صحیح و موثر برای جلوگیری از گسترش صدمات و مرگ و میر ناشی از حادثه هسته ای مدیریت بحران شکل گرفته تا با ارزیابی رخداداولیه و جمع آوری اطلاعات از وضعیت تشعشع و شرایط آب وهوایی، نوع و چگونگی تدابیر حفاظتی و منطقه اجرای آن را مشخص کنند. برای این منظور بایستی پلان حفاظت پرسنل و جمعیت تا قبل از ورود سوخت به نیروگاه تهیه، تصویب و ابلاغ شده باشد. در این مقاله سعی شده است به صورت مختصر جایگاه مدیریت بحران در نیروگاه اتمی و پلان های حفاظت پرسنل، مردم و محیط زیست معرفی گردد. مسائلی که بایستی هنگام تهیه و برنامه ریزی پلان های حفاظتی مردم مد نظر قرار گیرند، به صورت کلی آورده شده است.