سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان رخش خورشید – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عطاء الله رخش خورشید – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محسن رخش خورشید – کاردان بهداشت حرفه ای از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمدرضا غلامی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت زاهدان

چکیده:

فعالیتهای بشری تولید زباله می کند و این زباله ها هستند که در طی فرآیند ذخیره موقت، جمع آوری کردن و از بین ردن، خطرهایی را برای محیط و سلامت عمومی به وجود می آورند. هرجای که فعالیتهای انسانی تمرکز بیشتری دارند، مانند مراکز شهری، مدیریت کارآمد و سالم زباله جامد بیشترین اهمیت را دارد برای آنکه، شرایط زندگی سالم را برای جمعیت ساکن شهری فراهم کند. این حقیقت به وسیله اغلب دولتها تصدیق شده است و با اینکه بسیاری از شهرداریها می کوشند تا هر چه بهتر و بیشتر خدمات اساسی را ارائه کنند، مشخصاً یک سوم تا دو سوم از زباله جامد تولید شده جمع آوری نمی شود. در نتیجه زباله جمع آوری نشده که اغلب با فضولات انسانی و حیوانی همراه است، به طور نامطلوبی در خیابانها و جداول رها شده اند و در طغیان آب، رشد و نمو حشرات و جوندگان و شیوع بیاریها دخالت دارند. اغلب پسماند جامد شهری در کشورهای آسیایی جمع آوری شده و بر روی زمین با کمترین کنترل و مراقبت تل انبار می شوند. اینگونه سهل انگاریها در دفع زباله مسائل محیطی جدی را به وجود می آورد که بر روی سلامت انسانها و حیوانات تأثیر می گذارد و سبب وخیم شدن وضعیت اقتصادی و از بین رفتن رفاه می شود. تخریب محیط به وسیله دفع ناقص زباله از طریق آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به واسطه شیرابه ها، آلودگی خاک از طریق تماس مستقیم با زباله یا شیرابه، آلودگی هوا به وسیله سوزاندن زباله ها، شیوع امراض توسط ناقلین مختلف مثل پرنده ها، حشرات و جوندگان با انتشار غیرکنترل شده گاز متان به وسیله تجزیه بی هوازی زباله بوجود می آید. در این مقاله، شهرنشینی و مدیریت محیط شهری، اجزای سیستمهای مدیریت زباله در کشورهای کم درآمد آسیا به عنوان یک بحران مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.