سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه شریان های حیاتی از جمله شبکه های تولید و برق رسانی از ضروریات اجتناب ناپذیر جوامع بشری می باشند . آسیب دیدگی این شریان ها در مواقع بحرانی باعث صدمات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی می شود لذا حفظ و پایداری شبکه در شرایط بحرانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .
در این مقاله مفاهیم بحران و مدیریت بحران بطور عام تعریف شده اند . آنگاه با بررسی آثار زمین لرزه های گذشته در تاسیسات و تجهیزات صنعت برق، بخش های مختلف چرخه مدیریت بحران زمین لرزه در صنعت برق کشور ارایه شده اند . این بخش ها در قالب زیر مجموعه های پیشگیری، آمادگی و مقابله تشریح شده اند و بررسی و ارایه کلیه فعالیت های مورد نیاز در هر یک از این بخش ها تکمیل و انسجام این چرخه را در پی داشته است . مطالعه آثار فیزیکی و اجتماعی زمین لرزه های گذشته و تاثیر آنها بر روند مقابله و بهبودی، بررسی تجارب سایر کشورها در امر مدیریت بحران و نیز تجارب مسئولین صنعت برق کشور از زمین لرزه های و سوانح گذشته گام برداشتن در این زمینه را تسهیل نموده است . مجموعه فرآیندهای مذکور منتج به پیشنهاد نمونه هایی از چهارچوب کلی ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در سطوح مختلف صنعت برق شده است .
در مجموع مطالب ارائه شده در این مقاله بستر کلی فعالیتهای مورد نیاز، جهت دستیابی به ساختار عملی مدیریت بحران زمین لرزه در صنعت برق کشور را ارائه نموده است . چارت های مربوطه نیز بیانگر طرح کلی بخشی از ساختارهای مورد نیاز جهت رسیدن به تشکیلاتی منسجم و هماهنگ در این زمینه می باشد .