سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
حسن جواهری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه تهران

چکیده:

رویارویی با بحران های محیط شهری یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرها با آن روبرو هستند. ویژگی ها و شرایط حاکم بر فضای شهری و تراکم سرمایه گذاری های محیطی، توجه به برنامه ریزی مناسب پیرامون مصونیت شهرها را ضروری ساخته است.نگارندگان این مقاله به بررسی ماهیت ریسک، بحران و بلایای محیط شهری به منظور ارائه رویکردها و راهکارهای پاسخگویی به چنین مقوله هایی با تاکید بر زلزله تهران پرداخته اند. در این مقاله ابتدا به تبیین و بررسی مفاهیمی همچون ریسک، بحران، بلا و گونه شناسی این مقولات پرداخته شده است. در ادامه با تاکید بر زلزله به عنوان یکی از موضوعات بحرانی شهر تهران، فرایند پاسخگویی برنامه ریزان و تصمیم گیران درقبال چنین موضوعاتی و همچنین شیوه پاسخگویی مناسب به بحران موردنظر ارائه گردیده است و در نهایت راهکارهایی برای بهبود شیوه های پاسخگویی به بحران های شهری پیشنهاد گردیده است.