سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا اصیلی – رئیس آموزش پژوهشگاه صنعت نفت
عباسعلی قدیریان – معاون بازرگانی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش و تغییر جهت فزاینده از دارائیهای مشهود به دارئیهای غیر مشهود فضای رقابتی جدیدی را برای سازمانها ایجاد نموده است . در این فضا تلاش برای ورود به بازارهای جهانی سازمان ها را با چالش های جدی مواجه ساخته است . بقاء و ماندگاری شرکت ها در شرایط رقابتی موجود بستگی به توان آنان در خلق تکنولوژیهای جدید بمنظور تصاحب بازار هدف دارد . بنابراین طی دهه اخیر سازمانها ناگزیر به تغییر رویکرد از جمله توسعه مراکز تحقیق و توسعه برای پاسحگویی به شرایط جدید شده اند که این خود چالش هایی را به همراه داشته است .
اساس این چالش، در سیال بودن دانش و تخصص کارکنان دانش مدار نهفته است که نگهداری آنها در سازمان از پیچیدگیهای خاصیبرخوردار است . ناتوانی در مدیریت صحیح نگهداری کارکنان نخبه بعنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی ضمن تحمیل هزینه های سنگین مستقیم و غیر مستقیم باعث انتقال قابلیت ها به شرکت های رقیب و نهایتاً از دست رفتن مزیت رقابتی سازمان می گردد . در این مقاله سعی شده است با نگرش به ویژگیهای کارکنان دانش مدار و شرایط اقتصاد جهانی، علل و عوامل ترک خدمت این کارکنان و شیوه های موثر مدیریت برای تقویت ماندگاری آنان با بهره گیری از نتایج مطالعات موردی در شرکت های معتبر ارائه گردد .