سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارژنگ جوادی – عضو هیات علمی و سرپرست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
محمدهاشم رحمتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

وجود محدودیت هایی از قبیل پایین بودن متوسط میزان بارندگی سالیانه توزیع نامناسب بارندگی مقدار تبخیر زیاد و کمبود منابع آب باعث شده که کشور ایران بر اساس طبقه بندی هواشناسی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی یا خشک و نیمه خشک موظور گردد. بنابراین تحت چنین شرایطی بقایا یگیاهی با تاثیر زیادی روی فاکتورهای مربوط به خاک، محصول و محیط از قبیل نفوذپذیری آب، تبخیر، عملکرد محصول و فرسایش مورد توجه و اهمیت می باشد.