سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد ترک نژاد – عضو هیات علمی مرکز آ»وزشی و پژوهشی جهاد کشاورزی

چکیده:

حفظ محیط زیست جز لاینفک توسعه پایدار و اساس توسعه اقتصادی است توسعه کشاورزی شرط اصلی توسعه اقتصادی می باشد پایداری کشاورزی منوط به مدیریت موفق و نتیجه بخش منابع پایه تولید برای رفع نیازهای در حال تغییر انسان و حفظ این منابع بعنوان امانت برای ادارمه حیات نسل های آینده است. خاک یکی از منابع طبیعی بسیار مهم برای زندگی انسان و سایر جانداران و در واقع اساس و بنیان کشاورزی می باشد.