سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جهانشاهی – دانشجوی دکتری آب شناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد زارع – عضو هیئت علمی گروه آبشناسی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عزت اله رئیسی – عضو هیئت علمی گروه آبشناسی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

به علت برداشت بی رویه آب زیرزمینی از آبخوان ساحلی جنوب شرقی دریاچه مهارلو(دریاچه نمک)، گرادیان هیدرولیکی آب زیرزمینی بر خلاف وضعیت عادی، از طرف دریاچه بطرف دشت تغییر مسیر داده بطوریکه آب شور دریاچه به درون سفره اب زیر زمینی این سفره ساحلی می باشد. به منظور کاهش شوری آب پمپاژ، مدیریت بهره برداری مناسب مورد توجه قرار گرفته است. بدین مظور وضعیت شوری آبخوان علاوه بر توسعه افقی، توسعه عمودی آن و همچنین تغییرات شوری آب پمپاژ شده نسبت به زمان ، از شروع پمپاژ نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته استا تا با درک بهتر شرایط موجود، نسبت به ارائه برنامه مدیریت بهره برداری اقدام گردد. در این تحقیق، شرایط هیدرولیکی آب زیرزمینی تغییرات شوری آب زیرزمینی در اعماق مختلف آبخوان، تغییرات شوری آب زیرزمینی پمپاژ شده نسبت به زمان، اندازه گیری و مطالعه شده است. افزایش تدریجی شوری آب زیرزمینی در این ناحیه از سطح ایستایی آبخوان بطرف عمق های پایین سفره، حاکی از حضور آب شور در زیر آب شیرین سطحی می باشد. همچنین تغییرات شوری آب استخراج شده از چاه های بهر برداری نسبت به زمان از شروع پمپاژ، نشان می دهد که آب شور کف آبخوان، در اثر کاهش فشار هیدرولیکی تمایل به حرکت به سمت عمق های بالاتر سفره را دارد و در کاهش کیفیت آب زیر زمینی سهیم می باشد.